آبگرم دهبکری در نزدیکی کوه چهل تن قرار دارد که در بخش جاده های کوهستانی و خاکی این منطقه در کوه های بازر قرار دارد که این تور با خودرو های آفرود انجام شده و کلیه خدمات رفاهی و خدماتی تور طبق خواسته ی گردشگران محترم برگزار می شود. که از شهر بم حدود 70 کیلومتر مسیر می باشد.