از شهرستان بم تا منطقه اب یلان حدود یکساعت و نیم رانندگی در کویر میباشد که حدود 30 کیلومتر مسیر آسفالت و بقیه مسیر را در کویر باید رانندگی کرد تا به منطقه اب یلان برسیم.

اب یلان تنها مکانی است که در کویر لوت با حفر چاله 50 سانتی متری ما به آب میرسیم در مسیر بم به آب یلان ما از تپه های یادمان زلزله نخلستانهای بم قلعه تاریخی دارستان لوت جنوبی و یا لوت زنگی احمد و تپه های شنی اب یلان دیدن میکنیم و این تور میتواند از 5 ساعت الی 12 ساعت برگزار گردد.