سد نسا بم نخستین و بزرگترین سد سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) در ایران است. این سد در فاصله ۸۰ کیلومتری شهر بم و ۲۸۰ کیلومتری کرمان است.

حجم مفید مخزن سد ۱۲۱ میلیون متر مکعب و متوسط آورد سالانه آن ۲۱۰ میلیون متر مکعب است.

این سد به منظور تأمین بخشی از آب کشاورزی، صنعت و شرب شهرهای بم و بروات است. ۵۰ میلیون متر مکعب از آب سد در صنعت، ۲۱ میلون متر مکعب به منظور تأمین آب شرب و ۶۰ میلون متر مکعب آب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود.

این سد همچنین دارای یک نیروگاه ۵ مگاواتی است.