تور های کویر نوردی که مدت زمان بیش از سه روز در کویر سپری میکنیم امکانات و تجهیزات خاص و به خصوص خود را نیاز دارد. که تیم حرفه ای بم توریسم این توانایی را دارد که تورهای 10 الی 15 روزه را در کویر لوت، مسیر جنوب به شمال و شرق به غرب طبق قرارداد و درخواست گردشگران محترم اجرا نماید که در این تور شما می توانید از تمام دیدنی های لوت لذت ببرید و تپه های به ارتفاع 300 تا 400 متر را نظاره گر باشید.