شهرستان بم به لحاظ داشتن قنوات پر آب نیز زبانزد است، وجود قنات‌های متعدد با قدمت تاریخی و با طول بیش از 35 کیلومتر به عنوان مثال قنات اکبرآباد، قنات مهدی‌آباد، قنات باغدشت و … را می‌توان نام برد.

تعداد قنوات شهرستان: 205 رشته

میزان آبدهی قنوات: از 5 لیتر تا 360  لیتر

قنوات در مسیر رودخانه: 8 رشته

پر آب ترین قنوات: پاکم و قنبرآباد با 360 لیتر

قنواتی که بعد از زلزله خشکیدند: 50 رشته

قنواتی که بعد از زلزله کم آب شدند: 35 رشته

تعداد چشمه ها: 395

میزان آبدهی چشمه ها: از 2 لیتر تا 15  لیتر