منطقه نمونه گردشگری که در فاصله 55 کیلومتری جنوب شهرستان بم واقع شده است. این منطقه از لحاظ آب و هوایی یلاق شهرستان بم محسوب شده است و از لحاظ زیست محیطی گونه های نادر جانوری همچون پلنگ، گربه جنگلی، قوچ وحشی، تشی و گرگ، همچنین پرندگانی مانند کبک، تیهو، باقرقره، کبوتر جنگلی و وحشی، دراج، هوبره و انواع پرندگان شکاری در این منطقه زیست می کنند. همچنین در فصل زمستان