روستای کشیت و آمیس تنها روستای عشایری شهرستان بم میباشد که هنوز راه دسترسی ندارد و میبایست برای رسیدن به روستا پیاده روی کرد این روستا بالا دست سد نسا بم قرار گرفته و سالانه میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیار زیادی میباشد روستا از طبیعت بکر و زیبایی دارا میباشد که هنوز هیچ خودرویی راه دسترسی به این روستا را پیدا نکرده است و برای رسیدن به این روستا حدودا دو ساعت باید پیاده روی کرد.