بر طبق آخرين تحقيق دانشمندان اقليم شناسي دانشگاه مونتانا در ايالات متحده بيابان لوت در ايران، بيابان تورپان باسين در چين، و بدلندز در صحراي کوئينزلند استراليا در ميان گرمترين نقاط زمين هستند. اين تحقيق بر اساس داده هاي آماري ماهواره هاي هواشناسي ناسا از سال 2003 تا 2009 است که مورد بررسي اين دانشمندان قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق در نشريه معتبر هواشناسي آمريکا به چاپ رسيده است.
اما ابهام کماکان باقي است. به راستي گرمترين نقطه کره زمين در کجا قرار دارد؟ در سال 1913 يک ايستگاه زميني هواشناسي در پارک ملي Death Valley واقع در ايالت کاليفرنيا دماي 56.7 درجه سانتيگراد را به ثبت رساند که در آن زمان گرمترين دماي ثبت شده بر روي کره زمين بود. در سال 1922 اين رکورد در صحراي العزيزيه ليبي شکسته شد. ايستگاه هاي هواشناسي در اين صحرا دماي 57.8 درجه سانتيگراد را به ثبت رساندند. اين آمار به دليل ايراد احتمالي دستگاه هاي ترمومتر نصب شده در ليبي مورد مناقشه قرار گرفت. اين آمار هرگز توسط هيچ ايستگاه زميني اندازه گيري دما در سايه، شکسته نشد و کماکان به قوت خود باقي است
نتايج اين تحقيقات حکايت از آن دارد که بيابان لوت در ايران يکي از گرمترين نقاط زمين است. بر اساس داده هاي آماري ماهواره ناسا در سال 2005، سطح زمين در بيابان لوت داراي دماي 70.7 درجه سانتيگراد بوده است. اين دما بالاترين دماي ثبت شده از سطح زمين در کليه داده هاي آماري اين ماهواره است که هرگز تکرار نشده است. همچنين در سالهاي 2004، 2006، 2007 و 2009 دماي سطح زمين در لوت بين 68 تا 69 درجه سانتيگراد متغير بوده و نسبت به ساير نقاط جهان از دماي بالاتري برخوردار بوده است. جالب است بدانيد که لوت هر سال گرمترين دماي سطح زمين را به خود اختصاص نداده است. در سال 2003 اين رکورد به بدلندزها در صحراي کوئينزلند استراليا با دماي 69.3 درجه سانتيگراد و در سال 2008 بيابان تورپان باسين چين با دماي 66.8 درجه سانتيگراد اختصاص داشته است. صحراي باسين در چين داراي ارتفاعاني با سنگهاي تيره متمايل به قرمز رنگ است که در هنگام پس از ظهر در زير تابش خورشيد دماي فوق العاده بالايي پيدا ميکنند.
مکانی که به عنوان گرمترین نقطع کره زمین ثبت شده از مرکز شهر بم حدود 110 کیلومتر هوایی فاصله دارد که با همت بچه های آفرود بازدید از این مکان امکان بذیر شده است.