300 متری شمال شرقی ارگ بم – شمال غربی حریم مرکزی در شمال شرقی قلعه ارگ  یک یخچال بزرگ قرار دارد یخچال شامل گودالی مدور و عمیق که گنبدی خشتی بر فراز آن قرار گرفته است در امتداد غربی یخدان دیواری بلند و طویل کشیده شده است و حوضی در ضلع شمال قرار دارد این دیوار موجب می شد حوض در طول روز از نور خورشید مصون بماند تا در زمستان آب درون حوض در طول شب یخ ببندد بامدادان یخ را از داخل حوض می کنند و ئدرون این گودال زیرگنبد یخ برای تابستان ذخیره می کنند  . بنای یخچال پیش از وقوع زلزله مرمت و به تالار اجتماعات تبدیل شد تا برای برگزاری جلسات مورد استفاده قرار بگیرد ولی زلزله مهیب 1382 گنبد مرمت شده را ویران کرد بخش عمده ای از سازه یخچال در زمین لرزه سالم ماند و هم اکنون برای مرمت آن برنامه ریزی شده است .