بم توریسم فعالیت گردشگری خود را از سال 1388 شروع نموده و در طی این سالها در ضمینه اکو توریسم فعالیت داشته است .بیشترین فعالیت در ضمنه کویر لوت بوده و تمامی راننده های این گروه از قهرمانان افرود ایران هستند .اولین گروهی که از مسیر بم وارد کویر لوت به منظور بازگشایی مسیر کویر لوت شد گروه بم توریسم بود

اعضای تیم ما

مجید مجیدی

مدیر ارشد

رومینا رحمانی

مدیر تورهای هوایی

امید امیدی

حسابدار شرکت
فهرست